Restauració

Conservació i restauració

Fem anàlisi de l’estat de conservació dels documents, en suport físic o electrònic i dissenyem estratègies per a la conservació futura de la vostra informació. La restauració dels documents amb procediment i tècnica homologada, es fa imprescindible en els documents degradats per motius mediambientals o per superació tecnològica.

• Anàlisi, diagnòstic i control de l’estat de conservació de la documentació.
• Restauració de documents sobre qualsevol tipus de format i suport.