Custòdies

Custòdia de documents i d’informació

• Trasllat i recepció de documents i d’informació.
• Serveis de custòdia: arxivatge, manteniment d’inventaris i càtering documental.
• Avaluació de la documentació: criteris de conservació i eliminació.
• Lloguer d’espais pel tractament d’arxius, biblioteques i centres de documentació.
• Destrucció de documents certificada.
• Proveïment de material d’arxiu.
• Restauració, neteja, desinsectació i desinfecció d’arxius i documents.
• Digitalització de documents

dos_punts_grafic_custodies_documentals