Gestió Cultural

Producció, difussió i promoció cultural.

Dissenyem i desenvolupem tota mena de productes i activitats culturals que puguin contribuir a la dinamització cultural i la promoció social de les entitats o de les empreses en base a la explotació de fons documentals propis o aliens:

• Conferències i comunicacions a congressos.
• Publicacions monogràfiques o periòdiques.
• Llibres i publicacions corporatives.
• Productes multimèdia / producció de documentals.
• Disseny i producció d’exposicions.
• Edició de fulls web.

dos_punts_grafic_gestio_cultural