Arxius

“Dissenyem projectes adaptats a les necessitats concretes d’intervenció, per assegurar una bona conservació i organització dels documents, i garantim un accés ràpid i eficient a la informació”

Disseny i organització d’arxius i centres de documentació

• Trasllats de documentació.
• Identificació, tria i avaluació de la documentació.
• Neteja, restauració i instal·lació de la documentació.
• Descripció, classificació i ordenació de la documentació.
• Informatització mitjançant sistemes gestors de bases de dades.
• Edició d’instruments (de descripció, classificació i indexació) per facilitar la recerca.
• Disseny d’espais web de gestió documental.
• Gestió i manteniment d’arxius, biblioteques i centres de documentació.
• Proveïment de tècnics arxivers per a la gestió documental administrativa.
• Formació del personal vinculat al sistema d’arxius.

dos_punts_grafic_arxius