Consultoria

A Dos Punts elaborem dictàmens i anàlisis de requeriments per valorar els fons documentals i fons d’arxiu i per a diagnosticar les necessitats del sistema de gestió documental de cada empresa en aspectes com:

• Marc legal.
• Mesures de seguretat.
• Normativa arxivística.
• Circuits documentals.
• Organització de sistemes.
• Equipaments per a la conservació de la documentació.
• Programes gestors de bases de dades.